KERATAN AKHBAR UTUSAN 3 NOVEMBER 2020: MEMANFAATKAN KEMUDAHAN