ARCA KUALA LUMPUR IBU KOTA BUKU DUNIA (KLWBC2020).