WACANA MANUSKRIP MELAYU KEDAULATAN INSTITUSI BERAJA: SELAGI ADA BULAN DAN BINTANG